Klantenoverzicht

Jo Bos & Co werkt voor allerlei organisaties. In de afgelopen jaren o.a voor: 

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Gemeente Emmen
 • Provincie Utrecht
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • AOG School of Management, Groningen
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Euroforum
 • Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH)
 • Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO)
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO)
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Inspectieraad
 • Provincie Drenthe
 • Gemeente Amsterdam
 • Rabobank
 • Wageningen UR
 • Waternet
 • Bibliotheek Midden Brabant