Vijf tips voor programmamanagers

Op de site "Business Controller Platform" verscheen medio januari 2015 een blog van Jo met daarin een korte beschrijving van 5 tips voor programmamanagers. Een leerzame beschouwing voor iedereen die met een programma aan de slag gaat.

Logo Buisinesscotrollers

De inhoud daarvan wil ik u natuurlijk niet onthouden. Deze blog treft u hier aan.