Portretten van Programmamanagers

PGM open van 2 februari 2017 focust op "Het leiderschap van de programmamanager". Zie de aankondiging van het congres hieronder. In de aanloop naar de bijeenkomst interviewen we 18 managers van aansprekende programma's over hun persoonlijke en professionele kijk op leiderschap.

Hieronder staan ze op een rij; het laatst verschenen verhaal bovenaan.

Portret Mariken van der Lubben 

Mariken van der Lubben

"Softskills zijn belangrijk bij informeel leidinggeven" - Mariken van der Lubben

In de aanloop naar het PGM Openinterviewden we managers van aansprekende programma's over hun persoonlijke en professionele kijk op leiderschap. Regelmatig zetten we hier een van hen in de spotlight.

Mariken is na een carrière als wetenschapper, beleidsmedewerker en accountmanager bij het RIVM programmamanager Antimicrobiële Resistentie (ABR). Antibioticaresistentie wordt gezien als een van de grootste problemen voor de gezondheidszorg. Door overmatig en onjuist gebruik bij mens en dier zijn bacteriën ongevoelig geworden voor antibiotica, waardoor een relatief eenvouidge ontsteking ernstige gevolgen kan hebben. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij wat betreft antimicrobiële resistentie in Nederland en adviseert het ministerie van VWS.

'Je moet als programmamanager in verschillende arena's kunnen optreden. Dat maakt ook kwetsbaar. Je hebt per arena een bepaalde gedragsstijl nodig en tegelijk is het belangrijk om jezelf te blijven' zegt Mariken. Klik hier voor het hele interview (pdf).

Portret Capar Hermans

Caspar Hermans

"Ik ga door als anderen willen dat ik ophoud" - Caspar Hermans

Caspar Hermans is sinds december 2013 programmadirecteur van de Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland. De afgelopen decennia groeide Brabant uit tot het centrum van de drugsproductie in Nederland en zelfs in West-Europa. Oorzaken: de zwijgcultuur, de afkeer van het gezag, de gunstige ligging nabij zowel de Randstad als de Belgische grens en de jarenlange gedoogpraktijk van de overheid. Caspar staat voor de opgave om de gemeenten, politie, belastingdienst en OM in beide provicies als één overheid te laten doorpakken naar het effectief verstoren van crimineel ondernemerschap. "Ik heb net iets meer vrienden overgehouden dan vijanden", zegt hij na drie jaar. Klik hier voor het hele interview (pdf).

Portret Marjon Bachra

Marjon Bachra"Ik was overtuigd dat ik het goede deed voor de medewerkers, maar ik raakte ze toch kwijt" 

Marjon Bachra is programmamanager Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). In mei 2012 begonnen als hoofd van het bureau Convenant Gezond Gewicht, staat ze inmiddels aan het hoofd van de Stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). 

Samen met scholen, ouders, sportverenigingen, bedrijven, overheden en zorgverleners probeert de stichting een wereld te creëren waarin kinderen opgroeien met een gezond beeld van voeding en beweging. Al meer dan 114 Nederlandse gemeenten werken met de JOGG-aanpak. Zij focussen hun aanpak op wijken waar de problemen het grootst zijn en benoemen een JOGG-regisseur die als een spin in het web fungeert in de wijken. Klik hier voor het hele interview (pdf).

Portret Fokke Aukema

Fokke Aukema"Regels overtreden hoort bij leiderschap." - Fokke Aukema

Fokke Aukema is manager van het programma een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Het richt zich sinds 2011 op het verbeteren van het (HBO-)onderwijs voor werkenden. Inmidels is de HAN koploper als het gaat om flexibiliseren van onderwijs voor werkenden. Klik hier voor het hele interview (pdf).

Portret Niels van Loon

Niels van Loon

"Stuur je op geld, dan gaat de kwaliteit onderuit. Stuur je op kwaliteit, dan wordt het voor alle partijen goedkoper." - Niels van Loon

Niels van Loon is manager van het programma 'Pallas' van waterbedrijf Vitens. Het richt zich sinds 2014 op de realisatie van continuïteit van de drinkwatervoorziening: een verandering voor mensen, werkprocessen en de onderliggende procesautomatisering. Klik hier voor het hele interview (pdf).

Portret Marijke Andeweg

Marijke Andeweg

De methode is mijn backbone om grote vraagstukken aan te pakken en de gewenste effecten te bereiken" - Marijke Andeweg

Marijke Andweg is de vijfde in rij. Zij is programmamanager 'Amsterdamse aanpak gezond gewicht'. Het programma richt zich op het terugdringen van overgewicht bij kinderen door samenwerking tussen publieke en private partijen in Amsterdam. Klik hier voor het hele interview (pdf).

 

Portret Peter Coesmans

Fons Meijer "Als je waarde hecht aan je positie, dan ben je al snel je speelruimte kwijt" - Peter Coesmans

Peter Coesmans is de vierde in rij. Hij is programmamanager 'automated sequence execution' bij ASML. Het programma richt zich op een nieuwe manier van ontwerpen, bouwen en onderhouden van machines. Klik hier voor het hele interview (pdf).

Portret Fons Meijer

Fons Meijer"Die bestuurlijke sensitiviteit ontwikkel je door ervaring. Ik ben zelf ook door schade en schande wijzer geworden." - Fons Meijer.

Fons Meijer was tot 1 november programmadirecteur 'Spoorzone Tilburg' . Klik hier voor het hele interview (pdf).

Portret Marieke Stam

Han Nichting"Voor mij is wezenlijk: de overheid nog meer legitimiteit geven om te doen wat ze moet doen." Marieke Stam.

Marieke Stam is programmamanager van 'Den Haag maakt werk' waarmee de stad 10.000 banen wil creëren voor mensen met een (schijnbare) afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gebeurt in samenwerking met werkgevers en onderwijs en met ruimte voor sociaal ondernemerschap en innovatie.

Klik hier voor het hele interview (pdf).

Portret van Han Nichting

Han Nichting"Ik wil geen storyteller zijn die dé waarheid vertelt. Ik wil iets vertellen waar anderen hun waarheid uit kunnen halen'" 

Han Nichting, 'changemaker' en vm programmamanager integratie Ministerie Infrastructuur en Mileu is de eerste. 

Klik hier voor het hele interview (pdf).